In het kort

Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen dan hebt u een marktvergunning nodig . Naast de (eenmalige) legeskosten moet u marktgeld betalen


Gang van zaken

U kunt de marktvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen (via het aanvraagformulier). De afhandeling van de vergunning duurt normaalgesproken uiterlijk acht weken. Wij hanterengéén wachtlijst. Als u geen vaste plaats hebt, kunt u eventueel een plaats als meeloper aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de marktmeester.


Voorwaarden

Markthandel valt onder de ambulante handel. Er zijn geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. Voor de vaste weekmarkt hebt u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Zie ook verordening op de warenmarkten voor de gemeente Dronten 1999.


Wat hebt u nodig?

 Bij het aanvraagformulier verzoeken wij u de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • Kopie registratiepas Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD);
  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

 U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Afdeling Registratie en Heffing, Postbus 90756, 2509 LT te Den Haag, telefoon (070) 33 85 733, website: http://www.hbd.nl/ontheffing, e-mail: hbd@heffing.info


Kosten

Zie de Marktgeldverordening 2012 en de legesverordening 2012


Achtergrond

Een marktvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. Een standplaatsvergunning is een vergunning die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht (anders dan een markt).


Contact

 Voor meer informatie kunt u bellen met 14 0321, vraag naar de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid of mail naar vhv@dronten.nl